Languages

YÖK'TE ENGELSİZ ERİŞİM ÇALIŞTAYI YAPILDI

2016-2017 Eğitim Öğretim yılını yükseköğretimdeki engelli bireyler için "Engelsiz Erişim" yılı olarak kabul eden YÖK tarafından, yükseköğretim kurumlarında engelli bireylerin bütün mekânlara erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla "Engelsiz Erişim Çalıştayı" düzenlendi.

YÖK'te gerçekleştirilen Çalıştay'da üniversitelerdeki engelli öğrencilerin mekânsal ulaşılabilirlik konusu ele alındı. Yükseköğretim kurumlarının, engelli bireyler için fiziksel ulaşılabilirlikle ilgili yaptıkları düzenlemeler konusunda paylaşımlarda bulunulduğu çalıştayda bütün yükseköğretim kurumlarının yapması gereken düzenlemeler masaya yatırıldı.

YÖK Konferans Salonu'nda ilk kez düzenlenen çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ,  ve YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman, Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Prof. Dr. Rahmi Er, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, Yapı İşleri Daire Başkanı Mehmet İnallı, Devlet üniversitelerinin Rektör ve Rektör Yardımcıları ile Engelli Öğrenci Birim temsilcileri ve yapı işleri daire başkanları katıldı.

Ayrıca çalıştayı gerçekleştirmek ve sunum yapmak üzere YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından temsilciler, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinden temsilciler ve kendisi de engelli olan "Çınar" filminin yönetmeni Mustafa Karadeniz katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumlarında halihazırda bulunan engelli öğrenci sayısının 13 Bin 655 olduğunu belirterek, daha çok engelli bireye üniversitede okuma imkânı sunmak istediklerini vurguladı.

Engellilik durumlarına göre bakıldığında ilk üç sırada 5480 fiziksel engelli, 3954 görme engelli, 1245 işitme engelli öğrencinin bulunduğuna dikkat çeken YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, " YÖK olarak öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin yükseköğretime girebilmesi ve yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel ve akademik ortamın hazırlanması; engelli öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılmasıdır.

Kurulumuzca engelli öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarında yapılması gereken uyarlamalar konusunda bazı tavsiye kararları alınmış olup bu kararlar ÖSYM kılavuzlarında yayımlanmaktadır. Ayrıca engelli öğrencilerin eğitimleri konusunda üniversitelerden gelen talepler incelenmektedir.

Bunun yanı sıra hem engelli öğrencilerimizden hem de ailelerinden gelen talepler değerlendirilmekte ve konuyla ilgili kararlar alınmaktadır. Yakın zamanda Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihinsel Engelli çocuklarımızla ilgili çalışmalar yapıldı ve süreç devam etmektedir” dedi.