Misyonumuz

- Bilimsel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve ulaşılabilirliğin sağlanması,

- Örgütlülüğün ve katılımcılığın güçlendirilmesi,

- Karar alma süreçlerinde söz sahibi olmak için kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir.