Vizyonumuz

“ Engellilerin İnsana Yaraşır Şekilde Yaşamalarını Temin ve Tesis Etmek” tir.