Danışma Kurulu

Danışma Kurulu Üyeleri

Eğitim Fakültesi

Prof.Dr.Raşit ZENGİN

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Vedat ASİL

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Prof.Dr.Ömer AYTAÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi         

Prof.Dr.Ahmet YATKIN  

İlahiyat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÖZLİ

İletişim Fakültesi

Prof.Dr.Mustafa YAĞBASAN

Mühendislik Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇINAR

Su Ürünleri Fakültesi               

Prof.Dr.Metin ÇALTA

Teknoloji Fakültesi

Prof.Dr.Niyazi ÖZDEMİR

Tıp Fakültesi

Prof.Dr.Leyla CANPOLAT KOYUTÜRK

Veteriner Fakültesi

Prof.Dr.Meryem KARAN

Spor Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr.Yüksel SAVUCU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr.Nursel AKSIN

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr.Zafer ÇAMBAY

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sultan TEKİN TAŞIR

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Doç.Dr.Cengiz POLAT

Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nurtekin ÖZEN