Merkezin Amaçları

Merkezin amaçları şu şekilde özetlenebilir:

  • Toplumda engelliliğe yönelik duyarlığı artırmak,
  • Engelli yaşamını kolaylaştırma yönünde eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları    yürütmek,
  • Engellilerin yaşam kalitesini artıracak projeler geliştirmek,
  • Engellilere kendilerini ifade edebilecekleri fırsatlar sunmak
  • İş olanakları yaratılmasına çalışmak